Zapraszamy na: DAHUA Smart World 2023 w Gdańsku (4 – 5 lipca 2023)

Rozpoczęliśmy innowacyjny projekt DAHUA SMART WORLD 2023!

W ramach którego zrealizujemy cykl otwartych spotkań z firmami Instalacyjnymi.

W dniach 4 i 5 lipca o godz. 14.00 – 18.00 przy Galerii Przymorze w Gdańsku, ul. Obrońców Wybrzeża 1

zostaną zaprezentowane w niespotykanej dotychczas formie
zaawansowane możliwości rozwiązań Dahua Technology oraz potencjał ich zastosowań.

Dla każdego zarejestrowanego uczestnika gwarantowane upominki i poczęstunek.

29.11.2023, TechGlobal Gdynia, ul. Morska 407

Liczba miejsc została wyczerpana! Zapoznaj się z harmonogramem, który znajduje się na dole strony.

Potwierdzenie rejestracji otrzymasz drogą mailową (w razie nie otrzymania wiadomości, sprawdź folder spam).REGULAMIN SZKOLEŃ W TECHGLOBAL S.C.:

 1. Szkolenia organizowane są w siedzibie Organizatora pod adresami: 1) Gdańsk 80-266, al. Grunwaldzka 223 ; 2) Gdynia 81-002, ul. Morska 407 lub w innej lokalizacji wskazanej w informacji o Szkoleniu opublikowanej na stronie internetowej Organizatora.
 2. Warunkiem ogólnym uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie przez Uczestnika wymaganych pól formularza zapisu dostępnego na stronie internetowej Organizatora oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Organizowane są Szkolenia bezpłatne oraz płatne. Przy szkoleniach płatnych Organizator poda kwotę netto w opisie szkolenia. Wniesiona opłata obejmuje wyłącznie koszt udziału w szkoleniu, oraz koszt materiałów szkoleniowych, nie obejmuje natomiast pozostałych kosztów uczestników związanych z dojazdem i zakwaterowaniem.
 4. W Szkoleniu może uczestniczyć klient Organizatora lub osoba przez niego wskazana do uczestnictwa, zwana dalej Uczestnikiem.
 5. Szkolenia i warsztaty (zwane dalej Szkoleniami) organizowane są dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie systemów zabezpieczeń, systemów alarmowych SSWiN, systemów monitoringu i telewizji przemysłowej, kontroli dostępu i systemów RCP, systemów p. poż, automatyki budynkowej, automatyki bramowej, domofonów i wideodomofonów, nagłośnienia audio i radiowęzłowego oraz pokrewnych z działalnością handlową Organizatora, tym samym skierowane są przede wszystkim do klientów Organizatora.
 6. Organizator w przypadku nie uzyskania minimalnej ilości zgłoszonych Uczestników może odstąpić od przeprowadzenia szkolenia, wtedy powiadomi niezwłocznie i najpóźniej do dnia poprzedzającego termin Szkolenia drogą mailową wszystkich, którzy zgłosili i potwierdzili chęć uczestnictwa w Szkoleniu.
 7. W przypadku odwołania Szkolenia płatnego przez Organizatora wpłacone kwoty zostaną zwrócone na konto wpłacającego a Umowa rozwiązana.
 8. W przypadku nieodwołania przez Uczestnika rezerwacji w Szkoleniu bezpłatnym do 2 dni przed datą wydarzenia, Organizator ma prawo obciążyć Uczestnika kosztami organizacji Szkolenia w kwocie 200 zł netto + podatek VAT. Odwołanie rezerwacji można dokonać drogą mailową na adres: szkolenia@techglobal.pl
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji i odrzucenia zgłoszenia Uczestnika do udziału w Szkoleniu bez podania przyczyny.
 10. Udział w Szkoleniach mogą brać osoby pełnoletnie i nie będące pod wpływem środków odurzających bądź psychoaktywnych.
 11. Uczestnik nie jest uprawniony do nagrywanie lub rejestrowania w inny sposób przebiegu szkolenia, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Organizatora.
 12. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Szkoleń jest TechGlobal s.c. z siedzibą w Gdańsku, 80-266, al. Grunwaldzka 223 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5842743247, REGON: 362157592, adres poczty elektronicznej: biuro@techglobal.pl, numer telefonu: (58) 6248304   zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Organizatorem.

Rejestracja na szkolenie: Pompy ciepła HEIZTECHNIK serii Calla Verde

15.06.2023, Siedziba firmy HEIZTECHNIK, Skarszewy ul. Drogowców 7

Liczba miejsc została wyczerpana! Zapoznaj się z harmonogramem, który znajduje się na dole strony.

Potwierdzenie rejestracji otrzymasz drogą mailową (w razie nie otrzymania wiadomości, sprawdź folder spam).

 

14 kwietnia 2023, TechGlobal Gdynia, ul. Morska 407

Liczba miejsc została wyczerpana! Zapoznaj się z harmonogramem, który znajduje się na dole strony.

Potwierdzenie rejestracji otrzymasz drogą mailową (w razie nie otrzymania wiadomości, sprawdź folder spam).


* Rejestrując się, wyrażam zgodę na otrzymywanie od TECHGLOBAL S.C. komunikacji marketingowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych SMS, mediów społecznościowych i kampanii internetowych. Komunikacja marketingowa oznacza informacje dotyczące produktów i usług, wydarzeń i aktualności oraz ofert specjalnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych SMS, mediów społecznościowych i kampanii internetowych.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy RODO (Ochrona danych osobowych). Informujemy iż administratorem Państwa danych jest firma TECHGLOBAL S.C., al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk. Państwa dane są wykorzystywane jedynie do przesyłania informacji dotyczącej promocji, działań marketingowych oraz informacyjnych. Firma TECHGLOBAL S.C. nie przekazuje Państwa danych innym podmiotom. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgodny na dalsze przetwarzanie danych proszę o informację zwrotną na szkolenia@techglobal.pl  a zostaną one niezwłocznie usunięte.


Harmonogram szkoleń TECHGLOBAL

TERMIN PRODUCENT TEMAT GODZINA MIEJSCE
STYCZEŃ 2024
16.01.2024 SATEL Certyfikowane Warsztaty Techniczne – SATEL KNX 09:00 – 15:00 TECHGLOBAL GDAŃSK
18.01.2024 SATEL Certyfikowane Warsztaty Techniczne – SATEL KNX 09:00 – 15:00 TECHGLOBAL GDYNIA

Wszelkie prawa zastrzeżone TECHGLOBAL S.C. 2016-2021