ZAPROSZENIE_SATEL_ACSP_18 CZERWCA 2024

SZKOLENIA

Stacjonarne

Certyfikowane warsztaty techniczne SATEL – Adresowalne Centrale Sygnalizacji Pożarowej, 18.06.2024 Gdańsk

Termin:

18 czerwca 2024

Miejsce:

TECHGLOBAL oddział Gdańsk, al. Grunwaldzka 223

REGULAMIN SZKOLEŃ W TECHGLOBAL S.C.:

 1. Szkolenia organizowane są w siedzibie Organizatora pod adresami: 1) Gdańsk 80-266, al. Grunwaldzka 223 ; 2) Gdynia 81-002, ul. Morska 407 lub w innej lokalizacji wskazanej w informacji o Szkoleniu opublikowanej na stronie internetowej Organizatora.
 2. Warunkiem ogólnym uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie przez Uczestnika wymaganych pól formularza zapisu dostępnego na stronie internetowej Organizatora oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Organizowane są Szkolenia bezpłatne oraz płatne. Przy szkoleniach płatnych Organizator poda kwotę netto w opisie szkolenia. Wniesiona opłata obejmuje wyłącznie koszt udziału w szkoleniu, oraz koszt materiałów szkoleniowych, nie obejmuje natomiast pozostałych kosztów uczestników związanych z dojazdem i zakwaterowaniem.
 4. W Szkoleniu może uczestniczyć klient Organizatora lub osoba przez niego wskazana do uczestnictwa, zwana dalej Uczestnikiem.
 5. Szkolenia i warsztaty (zwane dalej Szkoleniami) organizowane są dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie systemów zabezpieczeń, systemów alarmowych SSWiN, systemów monitoringu i telewizji przemysłowej, kontroli dostępu i systemów RCP, systemów p. poż, automatyki budynkowej, automatyki bramowej, domofonów i wideodomofonów, nagłośnienia audio i radiowęzłowego oraz pokrewnych z działalnością handlową Organizatora, tym samym skierowane są przede wszystkim do klientów Organizatora.
 6. Organizator w przypadku nie uzyskania minimalnej ilości zgłoszonych Uczestników może odstąpić od przeprowadzenia szkolenia, wtedy powiadomi niezwłocznie i najpóźniej do dnia poprzedzającego termin Szkolenia drogą mailową wszystkich, którzy zgłosili i potwierdzili chęć uczestnictwa w Szkoleniu.
 7. W przypadku odwołania Szkolenia płatnego przez Organizatora wpłacone kwoty zostaną zwrócone na konto wpłacającego a Umowa rozwiązana.
 8. W przypadku nieodwołania przez Uczestnika rezerwacji w Szkoleniu bezpłatnym do 2 dni przed datą wydarzenia, Organizator ma prawo obciążyć Uczestnika kosztami organizacji Szkolenia w kwocie 200 zł netto + podatek VAT. Odwołanie rezerwacji można dokonać drogą mailową na adres: szkolenia@techglobal.pl
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji i odrzucenia zgłoszenia Uczestnika do udziału w Szkoleniu bez podania przyczyny.
 10. Udział w Szkoleniach mogą brać osoby pełnoletnie i nie będące pod wpływem środków odurzających bądź psychoaktywnych.
 11. Uczestnik nie jest uprawniony do nagrywanie lub rejestrowania w inny sposób przebiegu szkolenia, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Organizatora.
 12. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Szkoleń jest TechGlobal s.c. z siedzibą w Gdańsku, 80-266, al. Grunwaldzka 223 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5842743247, REGON: 362157592, adres poczty elektronicznej: biuro@techglobal.pl, numer telefonu: (58) 6248304   zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Organizatorem.

SZKOLENIA

Najbliższe szkolenia

xDahua2-300x100-jpg-pagespeed-ic-knSb9ExLNz

DAHUA Technology Smart World – dzień otwarty w TECHGLOBAL Gdańsk 28.06.2024

28 czerwca 2024 (piątek)
Satel_logo_[Przekonwertowany]

Certyfikowane warsztaty techniczne SATEL – Adresowalne Centrale Sygnalizacji Pożarowej, 20.06.2024 Gdynia

20 czerwca 2024 (czwartek)
Satel_logo_[Przekonwertowany]

Certyfikowane warsztaty techniczne SATEL – Adresowalne Centrale Sygnalizacji Pożarowej, 18.06.2024 Gdańsk

18 czerwca 2024 (wtorek)
xDahua2-300x100-jpg-pagespeed-ic-knSb9ExLNz

Certyfikowane warsztaty techniczne DAHUA – Videodomofony, bezprzewodowy system alarmowy

6 czerwca 2024 (czwartek)
Satel_logo_[Przekonwertowany]

Certyfikowane warsztaty techniczne – SATEL system KNX

11 kwietnia 2024 (czwartek)
Satel_logo_[Przekonwertowany]

Certyfikowane warsztaty techniczne – SATEL system KNX

9 kwietnia 2024 (wtorek)

Chcesz nas o coś zapytać?

Masz pytania lub potrzebujesz indywidualnej oferty? Skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązania dla Twojego bezpieczeństwa.

Spotkajmy się na Targach!

Serdecznie Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach SECUREX w Poznaniu, które odbędą się w dniach 23 – 25 kwietnia 2024, gdzie zaprezentujemy najnowsze rozwiązania z zakresu systemu CCTV marki TIANDY. Chesz się z nami spotkać napisz do nas na: biuro@techglobal.pl Wyślemy darmowy wstęp na targi SECUREX 2024.